Müvekkillerimize yerel ve uluslararası tahkim ve arabuluculuk kuruluşları nezdinde her türlü dava ve tahkim hizmetleri sunmaktayız. Büromuz avukatları, gerçek ve tüzel kişiler ile idare ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının da taraf olduğu her türlü dava ve hukuki uyuşmazlıkların çözümü için sizlere hukuki danışmanlık hizmetleri sunmakta olup sizleri hukuk mahkemeleri, vergi ve idare mahkemeleri önünde temsil etmekte ve her türlü dava ve icra hizmetleri sunmaktayız.
Ayrıca müvekkillerimize uluslararası ya da yerel hakem heyetleri veya diğer tahkim kurumları nezdinde yapılacak işlemler konusunda hukuki destek sağlamanın yanı sıra, yabancı yargı makamları ve hakem heyetlerince alınan kararların Türkiye'de tanınma ve tenfizi konularında da temsil ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.
Büromuz, uyuşmazlıkların, mahkeme kanalıyla ya da mahkeme dışında, hakemler kanalı ile çözümlenmesi konusunda hizmet verir. Farklı alanlardaki birçok dava ve anlaşmazlıklardan edindiği tecrübe ile borçlar hukuku, uluslararası ticaret hukuku gibi konularda etkin ve hızlı çözümler üretir.