Müvekkillerimize miras hukuku ile ilgili her türlü konuda hukuki danışmanlık vermekteyiz. Hizmetlerimiz arasında; vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, tasarrufların iptali, tereke tespiti, izale-i şüyuu, ecri misil, vakıf kurulması, ve benzer diğer miras uyuşmazlık ve davalarına ilişkin temsil ve danışmanlık hizmetleri bulunmaktadır.