Bankacılık Hukuku kapsamında müvekkillerimize kredi sözleşmeleri, leasing ve factoring sözleşmeleri, kredi sözleşmeleri ve mevcut sözleşmelerinin denetimi, bankalar birliği ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun yapmış olduğu tasarruflar ile ilgili danışmanlık, Sermaye Piyasası Kurulu uygulamaları ile ilgili ihtilafların çözümü ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.