Müvekkillerimize vergi hukuku danışmanlığı hizmeti sunmakta olup ve kurumlar vergisi, idari cezalara ilişkin olarak yargı mercileri nezdinde iptal davaları açmak ve temsil etmek suretiyle hukuki destek vermekteyiz.