Şirket davalarına ilişkin hizmetlerimiz içerisinde; şirket genel kurul toplantıları, yöneticilerin sorumluluğu, ortaklık haklarının kullanımı, kurumsal yönetim ilkelerini, azınlık hakları ve imtiyazlı hakların korunmasını, sermaye piyasası ile ilkelerine uyumu, ortak girişimleri, banka ve rekabet hukukundan kaynaklanan ihtilafların çözümü bulunmaktadır. Ayrıca, şirketlere bağımsız denetim sürecinde hukuki yardım hizmeti de sunmaktayız. 

Hizmetlerimiz haksız rekabet, acentelik, distribütörlük,  yerel ve uluslararası satım sözleşmeleri, alacakların tespiti, tahsili, icraya konulması, ürün sorumluluğu, iflas, tüketicinin korunması, sigorta ve reasürans, ithalat ve ihracat ve taşımacılık gibi ticaret hukukunu ilgilendiren farklı alanlardaki ticari uyuşmazlıkların çözümünü kapsamaktadır.