Müvekkillerimize petrol, gaz, rüzgar, güneş, hidroelektrik, kömür ve nükleer enerji alanlarında yatırımlarıyla ilgili hukuki destek vermekte, enerji hukukuyla ilgili tüm işlemlerinde danışmanlık yapmakta ve ihtilaf çözümü hizmeti sunmaktayız.
Enerji piyasası mevzuatı ve düzenlemeleri hakkında ve ruhsatlandırma, iletim, taşıma, dağıtım, kullanım, oto üretim ve ithalat gibi ruhsatlı faaliyetler ile ilgili tavsiye vermekteyiz.
Enerji ve doğal kaynaklar piyasasında hizmet vermekte olan müvekkillerimize, SPV kuruluşu, ruhsatlandırma, birleşme bildirimi ve şirketler hukuku ile ilgili uyumluluğu da kapsayan şirketler hukuku ve birleşme ve devralmalar işlemleri ile ilgili hizmet vermekteyiz. Proje finansmanı ve imtiyaz anlaşmaları, EPC ve O&M sözleşmeleri, işletim hakları devri, sistem kullanımı ve bağlantı anlaşmaları, enerji satım ve alım anlaşmaları, dengeleme ve uzlaşma ile ilgili işlemler ve diğer her türlü enerji ile ilgili işlemler hakkında hukuki destek vermekteyiz.
Müvekkillerimizi lisans koşulları ve düzenleyici kurallara uyum konuları ve lisanslı pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak idari otoriteler nezdinde ve idari otoritelerin kararları ile ilgili idare mahkemeleri ve Danıştay nezdinde temsil etmekteyiz.