Yayınlar

Yayınlar kategorimizde sizlere Kitapler, Tabliğler ve Makaleler hakkında bilgi verilmektedir. Bu konular hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
       Kitaplar

 

-        Anonim Ortaklıkta İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı
-        Genel Finans Ortaklıkları
-        Fikri ve Sınai Hukuk Mevzuatı
-        Avrupa Tipi Anonim Ortaklıkta ve Hukukumuzda Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Ortaklıkla İşlem Yapma ve Rekabet Yasağı

Tebliğler

-        Markalar (Türk Patent Enstitüsü)
-        Marka Uygulamaları (Mersin Barosu)
-        İlaç Patentleri (İstanbul Barosu)
-        Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması (Adalet ve Hukuk Derneği)
-        Patent Uygulamaları (İstanbul Barosu)

Makaleler

-        Ticaret Hukukunda Ortakların Ehliyeti
-        Topluluğun Rekabet Kuralları İçerisinde Komisyonun İşlevi
-        Topluluğun Çok Taraflı ve İki Taraflı Ticari İlişkileri
-        Leon Duguit
-        Hisse Senetleri ile Değiştirilebilen Tahviller
-        Hisse Senetlerine İlişkin Esaslarda Yeni Düzenleme Üzerine Düşünceler
-        Bankalarda Yeniden Değerleme Fonunun Sermayeye Eklenmesi ve Bedelsiz Paylar
-        Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Yeni Düzenleme
-        Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin Bir Kararı Üzerine Düşünceler
-        Anonim Ortaklarda Hisse Senetlerinin Malikleri Tarafında Halka Arzı
-        Sermaye Piyasasında Aracı Kurum Borsa Bankerliği
-        Kooperatiflerde Ortaklık Sıfatının Sona Ermesi
-        Limited Ortaklıkta Payın Cebri İcra Yolu ile Ele Geçmesi
-        Toplulukta Tekstil ve Giyim Endüstrilerine Bir Bakış ve Komisyonun Yaklaşımı
-        Ticaret Hukukunda Ortakların Ehliyeti
-        Anonim Ortaklığın İnfisah Etme Nedenlerinden Esas Sözleşmelerindeki Sürenin Dolma Nedeni
-        Sermaye Piyasasında Aracılık Faaliyeti
-        Tescilli Markaların Korunmasına İlişkin Sorunlar