Şirketler Hukuku

 
Şirket davalarına ilişkin hizmetlerimiz içerisinde; şirket genel kurul toplantıları, yöneticilerin sorumluluğu, ortaklık haklarının kullanımı, kurumsal yönetim ilkelerini, azınlık hakları ve imtiyazlı hakların korunmasını, sermaye piyasası ile ilkelerine uyumu, ortak girişimleri, banka ve rekabet hukukundan kaynaklanan ihtilafların çözümü bulunmaktadır. Ayrıca, şirketlere bağımsız denetim sürecinde hukuki yardım hizmeti de sunmaktayız.