İcra ve İflas


Konkordato, iflas ertelemesi ve iyileştirme planlarının hazırlanmasında müvekkillerimize gereken tümü hukuki desteği sağlamaktayız.